Historie

🍒 Historie van het Kersenfeest 🍒

Het Gendtse Kersenfeest is voor het eerst gehouden in 1938 op voorstel van het toenmalige VVV. Het doel was een volksfeest aan het einde van de kersenpluk en het evenement duurde destijds 1 dag.

Na de 2e wereldoorlog is de organisatie van het evenement overgenomen door de gemeente Gendt.

Vanaf de jaren ‘70 gaf de gemeente elk jaar een andere vereniging de kans om het Kersenfeest te organiseren en had zelf de regie over het lunapark en de feesttent. De eerste Kersenkoningin was mevr. Milder.

In 1979 heeft de gemeente mevrouw Petra Snel van het VVV benaderd om de organisatie opnieuw op zich te nemen. Samen met vertegenwoordigers van Schutterij Sint Sebastianus, Harmonie Sint Caecilia, de Gendtse Winkeliers Vereniging en het zangkoor St. Caecillia is toen de Stichting Kersenfeest opgericht. Het doel bleef een feest te organiseren voor de Gendtse bevolking. 

 Er werd gekozen voor een vaste datum. Het laatste weekend van juni. De kersen waren dan geplukt en het werd gezien als verzetje aan het begin van de zomervakantie omdat veel mensen toen nog niet zelf op vakantie gingen. Het moest een meerdaags evenement worden met een aantrekkelijk programma voor alle mensen.

Het VVV organiseerde zelf geen Kersenfeest maar stelde de zilveren kers ter beschikking voor een Gendtenaar die zich bijzonder verdienstelijk had gemaakt voor de Gendtse gemeenschap. Als neutrale partij levert het VVV altijd de voorzitter van de Stichting Kersenfeest.

Het feest werd elk jaar op spectaculaire wijze geopend met de presentatie van de Kersenkoningin die inmiddels vergezeld ging door 2 hofdames.

Het programma bevatte 3 dagen braderie, georganiseerd door de Gendtse Winkeliersvereniging, in de Dorpstraat. Gendt had in die tijd nog veel winkels en cafe’s. Op vrijdagavond was er de fakkelloop en recordpogingen.

Begin jaren 80 haakte het zangkoor St.Caecillia af en hierdoor ontstond de ruimte voor het vrije jaar. Dat is tot op heden nog steeds zo. Hierin kan een vereniging die geen deel uitmaakt van de Stichting Kersenfeest zich profileren.

In de jaren ’80 is de Stichting Kersenfeest uitgebreid met VV de Bataven.


Voor de Tweede Wereldoorlog:

(Klaassen, H. (2012). Het Over-Betuwse kersenfeest te Gendt) 

Het initiatief tot het houden van een kersenfeest met een muziekfestival werd in het voorjaar van 1938 genomen door de toenmalige Mandolinevereniging Amicitia en Harmonie St. Caecilia uit Gendt. Deze twee verenigingen gaven te kennen aan de VVV afdeling Gendt-Doornenburg, die in 1936 was opgericht, dat zij van plan waren om in 1938 een muziekfestival te organiseren en vroegen om steun en medewerking. 

De VVV vond het een goed plan om het feest te houden tijdens het oogsten van de kersen en wel op 2 en 3 juli. De Over-Betuwe werd in die tijd druk bezocht door toeristen die de Gendtse kersen het lekkerste vonden. Een bezoek aan de kersenbongerds, waarvan er zeker een twintigtal waren, met hun spreeuwenjagers en plukkers maakte een verblijf in Gendt en Doornenburg tot een waar genoegen. De VVV nam het plan van de beide verenigingen in zijn geheel over en zou zelf zorg dragen voor een danszaal en het nodige amusement. Er moest een kermisachtige sfeer ontstaan, zodat ook kinderen aan hun trekken konden komen.

In een tijd van crisis was er wel een flinke dosis durf nodig om zo’n groot feest op touw te zetten. Waarschijnlijk had de VVV ook daarom Doornenburg erbij betrokken. Burgemeester H.H. Crevels van Gendt schreef in het voorwoord van het feestprogrammaboekje dat ‘die durf in alle opzichten voor de jonge VVV beloond mag worden. Dit kersenfeest zal zeker bijdragen tot meerdere bekendheid aan de Over-Betuwe en tot groei en bloei van onze mooie streek’.

De hoofdpersonen van de organisatie waren F.A.A. Smijers uit Gendt en W. Cornelissen uit Doornenburg. Tal van muziekverenigingen, waaronder de grootste en meest bekende uit ons land, zouden naar Gendt komen om het kersenfeest op te luisteren. Het feest werd gehouden op het terrein van de Poelwijk.

Smijers nam de voorzittershamer ter hand, J.B.R. van der Meulen uit Gendt werd secretaris en zijn plaatsgenoot C. Breunissen beheerde de penningen. Leden waren de Doornenburgers G. Huisman en W. Cornelissen. Bij de laatste, bezitter van café Ruimzicht, werden de meeste vergaderingen gehouden.

Het erecomité bestond uit H.H. Crevels, de wethouders H. Braam en G.H. Meurs en dokter J.B.J.M. Coenders uit Gendt. Doornenburg was in het comité vertegenwoordigd door dokter W. Brounts en herenboer G.J.M. Rijssenbeek.

Op zaterdag 2 juli 1938 opende burgemeester Crevels op feestelijke wijze het kersenfeest en muziekfestival op het terrein van de Poelwijk aan de Nijmeegsestraat, dat eigendom was van de familie Breunissen. Harmonie St. Caecilia van Gendt luisterde het geheel op en er was een optreden van de Utrechtse Politie Muziekvereniging. Aan het avondprogramma werkten mee Harmonie St. Caecilia uit Angeren, Mandolinevereniging Amicitia, Harmonie St. Caecilia en de zes vendeliers van Schutterij Ons Genoegen, het latere St. Sebastianusgilde; de laatste drie verenigingen uit Gendt. Rond 20.00 uur volgde een optreden van het grote ’s-Hertogenbosch Muziekcorps dat in 1909 was opgericht en een bezetting had van tegen de honderd muzikanten. Het gezelschap stond onder directie van Marinus Ogier jr. De taptoe van dit korps maakte veel indruk op de duizenden bezoekers. Ter afsluiting van de eerste dag volgde er een groot vuurwerk op de achterzijde van het terrein. Het werd gepresenteerd door de Koninklijke Pyrotechnische Fabrieken van A.J. de Kat en Zn. te Leiden.

Om de Over-Betuwse kersen meer bekendheid te geven was de beste kwaliteit te zien en te proeven. Daarom waren ze niet te duur. Kersen werden in mandjes, siepkes, en op schaaltjes te koop aangeboden.

In 1939 werd eenzelfde kersenfeest/festival georganiseerd als in 1938. In het café Waalzicht van H. Verhoeven in Hulhuizen vergaderde het comité onder voorzitterschap van de heer Smijers en secretaris Van der Meulen. Het bestuur van de afdeling Gendt-Doornenburg van de VVV had de plannen al goed uitgewerkt. De medewerking van vele muziekkorpsen stond vast; ze kwamen uit alle delen van het land. Er was een prijs uitgeloofd voor het van verst komende korps. Er werd een uitzondering gemaakt voor het ’s-Hertogenbosch Muziekkorps dat op zaterdagavond 1 juli een concert gaf.

Onder verlichting van bengaals vuur in de nationale kleuren van Nederland voerde het korps een grote taptoe uit. Liefhebbers van goede muziek en prachtige lichtshows werden nadrukkelijk uitgenodigd die avond aanwezig te zijn. Aan het einde van beide avonden werd luchtacrobatiek op de hoge draad uitgevoerd met vuurwerktoeren. Dit alles werd gepresenteerd door een Belgisch pyrotechnisch gezelschap dat zelfs in Brussel herhaaldelijk optrad.

Uit de inschrijvingen bleek wel dat er vorig jaar goede zaken waren gedaan. Een kermis met allerlei vermakelijkheden biedt plezier aan klein en groot. De enorm grote danstent zal daarvan wel het meeste succes hebben gehad. ‘Vooral het Over-Betuwsch ‘fijnproduct’, de kers, zal zeker de aandacht trekken’. Een prachtig versierde kersenstand van grote afmetingen was bedoeld als middelpunt van het hele feestterrein. De kersenverkoop was zo opgezet dat bezoekers voor de beste kwaliteit slechts een ‘matigen prijs’ hoefden te betalen. Door de medewerking van EKV te Ressen en de NV Taminiau uit Elst was het risico voor het Gendts-Doornenburgse comité zo goed als weggenomen. Ook de prijzen voor de muziekgezelschappen stonden weer in het teken van de Betuwse kersen. Alle korpsen kregen een zilveren kers met tak en de gezelschappen die voor de tweede keer naar Gendt gekomen waren, gingen met twee zilveren kersen naar huis.

Op 17 april 1940, in een vergadering van de R.K. Middenstandsvereniging werd een woord van dank uitgesproken aan het bestuur van de VVV Gendt-Doornenburg dat door zijn jaarlijks kersenfeest/festival ook in 1939 weer zoveel voordeel bezorgd had aan verscheidene zakenmensen. Daarom drong het bestuur erop aan om de VVV te blijven steunen.

Drie weken later was Nederland in oorlog met nazi Duitsland. Het zou negen jaar duren voor er weer een kersenfeest georganiseerd werd.