Stichting Kersenfeest

Om de organisatie van het kersenfeest meer daadkracht te geven werd in januari 1981 de Stichting Kersenfeest Gendt opgericht. De statuten formuleren (nogmaals) het doel van het feest:

‘(…) het bevorderen, organiseren en in stand houden van een jaarlijks te houden festiviteit genaamd “Kersenfeest” in de gemeente Gendt, te houden op de laatste zondag van de maand juni en de twee daaraan voorafgaande dagen en te vieren voor zoveel mogelijk door alle geledingen van de Gendtse bevolking’. In het bestuur van de Stichting zitten afgevaardigden van het Schuttersgilde St. Sebastianus, Harmonie St. Cecilia, de Winkeliersvereniging, Voetbalvereniging De Bataven en het STIG, de voormalige VVV Gendt. Stichting Kersenfeest is de partij die verantwoordelijk is voor de organisatie van het jaarlijkse Kersenfeest, bestaande uit een afvaardiging van de volgende verenigingen:

 

– Het STIG (voormalige VVV)

– Harmonie St Caecilia

– Schuttersgilde St Sebastianus

– Voetbalvereniging vv De Bataven