Interesse in organisatie

Samen Gendt!

Dat is het thema van dit jaar. Het markeert een verandering in de organisatie van het kersenfeest. Iedere Gendtse vereniging of stichting – groot of klein – kan zich vanaf dit jaar aanmelden om de organiserende vereniging te worden.

Wat wordt verwacht van de organiserende vereniging?
De stichting Kersenfeest houdt eindverantwoordelijkheid voor het evenement. Het overgrote deel van het programma wordt verzorgd door vaste organisatoren; zoals de feesttent, het Lunapark, de triatlon, vergunningaanvraag, het straatfestival en de braderie.

De tradiationele en ‘verenigingsgebonden’ elementen worden door de organiserende vereniging opgepakt. Dit zijn;
•⁠ ⁠Verzorgen opening
•⁠ ⁠Kersentrio (traditoneel zijn dit de koningin en hofdames)
•⁠ ⁠Voordracht Zilveren kers
•⁠ ⁠Presentae ‘Kersenfeest vereniging’ richtng Gendtse gemeenschap
•⁠ ⁠Minimaal één openbare en aansprekende actviteit tjdens het weekend

Doel en budget
Het Kersenfeest is een prachtig evenement om de vereniging of stichting te promoten, extra sponsoren of leden te werven of bijvoorbeeld invulling te geven aan een jubileum van de vereniging. Een hele leuke, laagdrempelige manier om zo een mooi dorpsfeest in ere te houden en de vele mooie Gendtse verenigingen de kans te geven zichzelf te presenteren. Saamhorigheid en ‘voor en door Gendt’ staan centraal.

Er wordt voldoende budget beschikbaar gesteld voor de ‘vaste onderdelen’. En het staat de organisatie natuurlijk vrij om extra sponsoren te werven of andere middelen voor de vereniging aan te trekken tijdens het weekend.

Meer informatie en aanmelden
Wil je aanvullende informatie of een keer een verkennend gesprek plannen met jullie bestuur? Neem dan contact op. Aanmelden kan natuurlijk ook al door middel van het formulier op deze pagina. Zijn er meerdere verenigingen die hetzelfde jaar willen organiseren? Dan besluit de stichting Kersenfeest over het gunnen van de organisatie aan één vereniging of stichting. Vanzelfsprekend na goed overleg.

Contact
info@kersenfeest.nl
error: Inhoud is beschermd!